Skip to the page content

19 Hydref 2020

COFRESTRU ARDDANGOS NODDI

DIWRNOD

AWR

MUNUD

EILIAD

Arddangosfa Cynnyrch

Arddangosfa
Cynnyrch

Dewch i ymweld â dros 80 o arddangoswyr yn yr Arddangosfa Cynnyrch. Byddant yn arddangos eu cynnyrch, eu gwasanaethau a’u hatebion arloesol sydd oll wedi’u dylunio i helpu i wella perfformiad a sicrhau arbedion effeithlonrwydd ym maes caffel cyhoeddus yng Nghymru.

Datblygu Sgiliau

Datblygu
Sgiliau

Elfen newydd sbon ar gyfer Procurex Cymru 2020 fydd tri pharth Academi Sgiliau Caffael yn ogystal â thair Llwyfan Fyw, oll wedi’u dylunio’n benodol i helpu prynwyr a chyflenwyr i wella eu gwybodaeth gyffredinol, i gydweithio ac i rannu’r arferion gorau.

Rhwydweithio a Chydweithio

Rhwydweithio &
Chydweithio

Mae Parthau Rhwydweithio a Chydweithio Procurex Cymru yn gyfle ardderchog i gyfarfod a thrafod cyfleoedd rhwng prynwyr a chyflenwyr, rhannu’r arferion gorau, ehangu eich gwybodaeth a chreu cysylltiadau newydd ymysg cyfoedion.

Croeso i Procurex Cymru

Bellach yn ei bumed blynedd ac yn cael ei gefnogi unwaith eto gan Lywodraeth Cymru, mae Procurex Cymru wedi ennill ei blwyf fel un o uchafbwyntiau’r calendr caffael blynyddol – gan gefnogi arloesi, dysgu, cydweithio a dathlu dros un diwrnod pwrpasol.

Ymwadiad

Gall gosodiadau diogelwch eich sefydliad effeithio ar eich profiad o ddefnyddio’r llwyfan hwn a’ch atal rhag cyrchu elfennau o’r system. Os bydd hyn yn effeithio ar eich profiad, rydyn ni’n argymell eich bod yn defnyddio’r llwyfan ar ddyfais bersonol.

Rydyn ni’n disgwyl i’r llwyfan fod yn brysur yn ystod oriau brig, ac efallai y bydd oedi wrth i chi fewngofnodi. Os bydd hyn yn digwydd, ceisiwch fewngofnodi eto yn hwyrach. Bydd ein holl gyflwyniadau ar gael ar alw, am 30 diwrnod wedi’r gynhadledd.

Er mwyn cael y profiad gorau o’r porwr, rydyn ni’n argymell eich bod yn defnyddio Google Chrome ac er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn gallu defnyddio sgwrs llais neu fideo o fewn y llwyfan, gwnewch yn siŵr bod rhaglenni a fyddai’n defnyddio eich meicroffon neu gamera fel Zoom neu Teams ar gau.

Os cewch broblemau wrth gyrchu’r llwyfan, rydym yn argymel eich bod yn clirio’ch cwcis. Mae canllaw sy’n manylu ar sut i wneud hyn ar Chrome i’w weld yma.

Os cewch unrhyw broblemau wrth gyrchu’r platfform neu ddefnyddio ei swyddogaethau yn ystod y dydd, cysylltwch ag events@bipsolutions.com

Cynlluniwr Cyn Digwyddiad

COFRESTRU ARDDANGOS NODDI

DIGWYDDIAD

Keynote Speakers Announced

£6bn+

Cyfanswm y Gwariant Blynyddol

1100+

Penderfynwyr Allweddol

+180

Sefydliadau Prynu Unigryw

+80

Arddangoswyr

+30

Sesiynau Datblygu Sgiliau

PRIF NODWEDDION Y DIGWYDDIAD

Arddangosfa’r Llynedd

Select a page to copy this section to:

Select where in the level you want it inserted: