Skip to the page content

19 Hydref 2020

COFRESTRU ARDDANGOS NODDI

DIWRNOD

AWR

MUNUD

EILIAD

Arddangosfa Cynnyrch

Arddangosfa
Cynnyrch

Dewch i ymweld â dros 80 o arddangoswyr yn yr Arddangosfa Cynnyrch. Byddant yn arddangos eu cynnyrch, eu gwasanaethau a’u hatebion arloesol sydd oll wedi’u dylunio i helpu i wella perfformiad a sicrhau arbedion effeithlonrwydd ym maes caffel cyhoeddus yng Nghymru.

Datblygu Sgiliau

Datblygu
Sgiliau

Elfen newydd sbon ar gyfer Procurex Cymru 2020 fydd tri pharth Academi Sgiliau Caffael yn ogystal â thair Llwyfan Fyw, oll wedi’u dylunio’n benodol i helpu prynwyr a chyflenwyr i wella eu gwybodaeth gyffredinol, i gydweithio ac i rannu’r arferion gorau.

Rhwydweithio a Chydweithio

Rhwydweithio &
Chydweithio

Mae Parthau Rhwydweithio a Chydweithio Procurex Cymru yn gyfle ardderchog i gyfarfod a thrafod cyfleoedd rhwng prynwyr a chyflenwyr, rhannu’r arferion gorau, ehangu eich gwybodaeth a chreu cysylltiadau newydd ymysg cyfoedion.

Croeso i Procurex Cymru

Bellach yn ei bumed blynedd ac yn cael ei gefnogi unwaith eto gan Lywodraeth Cymru, mae Procurex Cymru wedi ennill ei blwyf fel un o uchafbwyntiau’r calendr caffael blynyddol – gan gefnogi arloesi, dysgu, cydweithio a dathlu dros un diwrnod pwrpasol.

Mae ‘Ffyniant i Bawb: Cynllun Gweithredu Economaidd’ Llywodraeth Cymru yn dangos sylw parhaus i gyflawni yn erbyn prif feysydd twf economaidd, cydraddoldeb, arbedion effeithlonrwydd a chydweithio, oll gyda’r pwrpas o greu Cymru gryfach a mwy cynhwysol. Bydd Procurex Cymru, wedi’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru a sefydliadau caffael blaenllaw eraill, yn darparu amrywiaeth o nodweddion rhyngweithiol wedi’u dylunio i gyd-fynd â’r cynllun gweithredu hwn, gan gynnwys:

Gallwch chi gymryd rhan fel noddwr, arddangoswr neu gynadleddwr – cliciwch y dolenni perthnasol ar yr ochr dde i gael mwy o wybodaeth.

Cynlluniwr Cyn Digwyddiad

COFRESTRU ARDDANGOS NODDI

DIGWYDDIAD

Keynote Speakers Announced

£6bn+

Cyfanswm y Gwariant Blynyddol

1100+

Penderfynwyr Allweddol

+180

Sefydliadau Prynu Unigryw

+80

Arddangoswyr

+30

Sesiynau Datblygu Sgiliau

PRIF NODWEDDION Y DIGWYDDIAD

Arddangosfa’r Llynedd

Select a page to copy this section to:

Select where in the level you want it inserted: