Skip to the page content

Y DIGWYDDIAD / Lleoliad ac Amseroedd

Prif Ddigwyddiad Caffael Cyhoeddus Cymru

Lleoliad ac Amseroedd

Cynhelir Procurex Cymru 2020 ar 18 Mawrth yn Arena Motorpoint, Caerdydd.

Amseroedd agor: 08.30 – 16.00

Heol Mary Ann, Caerdydd, CF10 2EQ

AGOR Y MAP

 

Ar Drên

Ar y brif reilffordd o Dde Cymru i Lundain – dewch oddi ar y trên yng Ngorsaf Caerdydd Canolog. O’r Cymoedd, dewch oddi ar y trên yng Ngorsaf Caerdydd Heol y Frenhines. Ychydig o funudau mae’n ei gymryd i gerdded i’r Arena o’r ddwy orsaf.

Ar Fws

Ewch i ganol Caerdydd. Mae Arena Motorpoint ychydig o funudau o gerdded o orsaf fysiau Caerdydd Canolog.

Mewn Car

O’r gorllewin: Gadewch draffordd yr M4 yng Nghyffordd 33 ac ymuno â’r A4232.
O’r dwyrain: Gadewch draffordd yr M4 yng Nghyffordd 29.

Nid oes lleoedd parcio ar y safle i’n cynulleidfaoedd, ond mae digon o feysydd parcio aml-lawr o’n cwmpas.

Mae Maes Parcio Awyr Agored Rapports NCP a Maes Parcio Dewi Sant ar agor 24 awr y dydd ac mae’r ddau o fewn pellter cerdded i’r Arena.

DYMA FEYSYDD PARCIO ERAILL GERLLAW:
John Lewis – Lleoedd: 550, Lleoedd ar gyfer yr Anabl: 21
Stryd Adam – Lleoedd: 427, Lleoedd ar gyfer yr Anabl: 20
Stryd Herbert – Lleoedd: 150, Lleoedd ar gyfer yr Anabl: 0
Stryd-y-cei – Lleoedd: 336, Lleoedd ar gyfer yr Anabl: 4
Castle Court – Lleoedd: 49, Lleoedd ar gyfer yr Anabl: 0
Dewi Sant – Lleoedd: 2568, Lleoedd ar gyfer yr Anabl: 120
Rapports – Lleoedd: 128, Lleoedd ar gyfer yr Anabl: 2

Ar gyfer eich sat nav, dyma ein cod post: CF10 2EQ

 

Ar Awyren

Dim ond 30 munud o daith mewn car yw Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd o ganol y ddinas.

Select a page to copy this section to:

Select where in the level you want it inserted: