Skip to the page content

Y DIGWYDDIAD / Y Sector Preifat

Prif Ddigwyddiad Caffael
Cyhoeddus Cymru

Pam dod i’r digwyddiad – Y Sector Preifat

Procurex Cymru 2020 yw digwyddiad caffael mwyaf Cymru ac mae’n dod â sefydliadau allweddol ynghyd o bob rhan o’r farchnad gaffael gwerth £6 biliwn, a hynny am ddiwrnod o arloesi, cydweithio a dysgu.

Mae mynediad cyflenwyr at gontractau sector cyhoeddus gyda phrosesau caffael Llywodraeth Cymru eisoes wedi arwain at well adnoddau a gwybodaeth caffael – sy’n hanfodol i fusnesau fel eich un chi sy’n dymuno cyflwyno eich cynnyrch, eich gwasanaethau a’ch atebion yn uniongyrchol i ddeiliaid cyllidebau a phobl sy’n gwneud penderfyniadau yn y sector cyhoeddus.

Un o’r themâu parhaus ym marchnad y sector cyhoeddus heddiw yw’r angen i sicrhau gwell gwerth am arian drwy gaffael ‘mwy clyfar’. Felly, mae Procurex Cymru 2020 wedi’i ddylunio’n benodol i helpu cymunedau prynwyr a chyflenwyr i ateb heriau effeithlonrwydd heddiw a’r dyfodol, yn ogystal â gwella sgiliau a galluoedd yn gyffredinol.

Gall atebion busnes arloesol a chlyfar, wedi’u darparu’n effeithlon, eich helpu i ennill contractau yn y sector cyhoeddus – contractau sy’n sicrhau incwm rheolaidd i’ch cwmni ac yn sbarduno twf busnes cynaliadwy.

Rhesymau Dros Ddod i’r Digwyddiad

Pam dod i’r digwyddiad – Y Sector Preifat

Procurex Cymru 2020 yw digwyddiad caffael mwyaf Cymru ac mae’n dod â sefydliadau allweddol ynghyd o bob rhan o’r farchnad gaffael gwerth £6 biliwn, a hynny am ddiwrnod o arloesi, cydweithio a dysgu.

Mae mynediad cyflenwyr at gontractau sector cyhoeddus gyda phrosesau caffael Llywodraeth Cymru eisoes wedi arwain at well adnoddau a gwybodaeth caffael – sy’n hanfodol i fusnesau fel eich un chi sy’n dymuno cyflwyno eich cynnyrch, eich gwasanaethau a’ch atebion yn uniongyrchol i ddeiliaid cyllidebau a phobl sy’n gwneud penderfyniadau yn y sector cyhoeddus.

Un o’r themâu parhaus ym marchnad y sector cyhoeddus heddiw yw’r angen i sicrhau gwell gwerth am arian drwy gaffael ‘mwy clyfar’. Felly, mae Procurex Cymru 2020 wedi’i ddylunio’n benodol i helpu cymunedau prynwyr a chyflenwyr i ateb heriau effeithlonrwydd heddiw a’r dyfodol, yn ogystal â gwella sgiliau a galluoedd yn gyffredinol.

Gall atebion busnes arloesol a chlyfar, wedi’u darparu’n effeithlon, eich helpu i ennill contractau yn y sector cyhoeddus – contractau sy’n sicrhau incwm rheolaidd i’ch cwmni ac yn sbarduno twf busnes cynaliadwy.

Rhesymau Dros Ddod i’r Digwyddiad

Drwy ddod i Procurex Cymru 2020, fel cyflenwr, byddwch yn:

· Cyfarfod, rhwydweithio ac ymgysylltu â dros 1,000 o benderfynwyr allweddol o gymuned prynu sector cyhoeddus Cymru, gan gynnwys adrannau llywodraethau lleol a chanol, a gwasanaethau iechyd, addysg, tai, brys, a llawer mwy.

· Dysgwch gan gynrychiolwyr ym Mhafiliwn Caffael Llywodraeth Cymru sut mae dechrau cyflenwi nwyddau a gwasanaethau i’r sector cyhoeddus yng Nghymru.

· Manteisiwch i’r eithaf ar eich diwrnod ac ymweld â’r Parth Cymorth Cynigion, a fydd yn trafod materion fel y pethau i’w gwneud ac i beidio â’u gwneud wrth dendro, yn ogystal â newidiadau i weithdrefnau caffael

· Galwch heibio Barth Cefnogi Busnes Cymru a GwerthwchiGymru i ddysgu am fanteision defnyddio GwerthwchiGymru

· Dysgwch sut gallwch chi gyflenwi i GIG Cymru drwy ymweld â Phafiliwn Caffael NWSSP

 

 

Cymerwch ran yn Procurex Cymru 2020

Gwnewch yn siŵr bod eich sefydliad yn flaenllaw ym maes caffael cyhoeddus drwy gymryd rhan yn Procurex Cymru 2020.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd arbennig i arddangos a noddi, ffoniwch  0845 270 7066  neu anfonwch neges e-bost at exhibitions@procurexwales.co.uk

COFRESTRU NODDI ARDDANGOS

£6bn+

Cyfanswm y Gwariant Blynyddol

1100+

Penderfynwyr Allweddol

+180

Sefydliadau Prynu Unigryw

+80

Arddangoswyr

+30

Sesiynau Datblygu Sgiliau

Mae Cymru ar agor i fusnes

Mae bod yn gyflenwr i’r llywodraeth yn ffordd wych o wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’ch busnes. Mae’r cwmnïau hyn yn nodi cynnydd yn eu trosiant, elw uwch a thwf yn eu gweithlu.

Gwnewch yn siŵr bod eich sefydliad yn flaenllaw ym maes caffael cyhoeddus drwy gymryd rhan yn Procurex Cymru 2020.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd arbennig i arddangos a noddi, ffoniwch 0845 270 7066 neu anfonwch neges e-bost at exhibitions@procurexwales.co.uk

Rhesymau dros Gymryd Rhan
Un diwrnod, un lle, sawl cyfle:

  • Cael cyfle i gwrdd, rhwydweithio ac ymgysylltu â dros 1100 o gyfoedion a chydweithwyr, yn ogystal â llawer o brif gyflenwyr.
  • Siarad â phobl allweddol sy’n gwneud penderfyniadau ym Mhafiliwn Caffael Llywodraeth Cymru
  • Datblygu eich gwybodaeth drwy fynd i Sesiynau Hyfforddiant Ardystiedig CPD (gan gefnogi Statws Siartredig y Sefydliad Siartredig Prynu a Chyflenwi – CIPS) ar draws Parthau’r Academi Sgiliau Caffael

 

PRIF NODWEDDION Y DIGWYDDIAD

Select a page to copy this section to:

Select where in the level you want it inserted: