Skip to the page content

Y DIGWYDDIAD / Y SECTOR CYHOEDDUS

Prif Ddigwyddiad Caffael
Cyhoeddus Cymru

Pam dod i’r digwyddiad – Y Sector Cyhoeddus

Procurex Cymru 2020 yw digwyddiad caffael mwyaf Cymru ac mae’n dod â sefydliadau allweddol ynghyd o bob rhan o’r farchnad gaffael gwerth £6 biliwn, a hynny am ddiwrnod o arloesi, cydweithio a dysgu.

Un o’r themâu parhaus ym marchnad y sector cyhoeddus heddiw yw’r angen i sicrhau gwell gwerth am arian drwy gaffael ‘mwy clyfar’. Mae Procurex Cymru 2020 wedi’i ddylunio’n benodol i helpu cymunedau prynwyr a chyflenwyr i ateb heriau effeithlonrwydd heddiw a’r dyfodol, yn ogystal â gwella sgiliau a galluoedd yn gyffredinol.

Bydd y digwyddiad yn gwella gwybodaeth a dealltwriaeth yr holl bersonél sy’n rhan o’r broses caffael cyhoeddus ynghylch y datblygiadau a’r mentrau sy’n mynd rhagddynt nawr a’r rhai sydd yn yr arfaeth, a’r newidiadau mewn deddfwriaeth sy’n digwydd yn y farchnad hon sy’n datblygu.

Byddwch yn dysgu sut mae gwneud arbedion drwy hyfforddi, cydweithio a gweithio gyda chyflenwyr clyfar ac effeithlon.

£6bn+

Cyfanswm y Gwariant Blynyddol

1100+

Penderfynwyr Allweddol

+180

Sefydliadau Prynu Unigryw

+80

Arddangoswyr

+30

Sesiynau Datblygu Sgiliau

Rhesymau Dros Ddod i’r Digwyddiad

Un diwrnod, un lle, sawl cyfle:

  • Datblygu eich gwybodaeth drwy fynd i sesiynau hyfforddiant caffael dros 4 Parth Hyfforddi
  • Cael cyfle i gwrdd, rhwydweithio ac ymgysylltu â dros 1100 o gyfoedion a chydweithwyr o feysydd llywodraeth leol, iechyd, addysg, tai a llywodraeth ganolog yng Nghymru, yn ogystal â llawer o brif gyflenwyr
  • Cyfle i wrando ar y trafodaethau am ddyfodol caffael yn y Brif Arena, a chyfrannu at y trafodaethau hynny
  • Dathlu rhagoriaeth drwy gofrestru ar gyfer Gwobrau GO Cymru, lle bydd eich tîm yn cystadlu yn erbyn y goreuon ym maes caffael yn y sector cyhoeddus

Hwn yw digwyddiad pwysicaf y flwyddyn i unrhyw un sy’n rhan o’r maes caffael yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ymunwch â chymuned gaffael Cymru yn Procurex Cymru 2019 i wneud yn siŵr nad ydych yn colli’r cyfle unigryw hwn i ddatblygu eich gyrfa ac i ddatblygu’n bersonol. Archebwch eich lle heddiw.

COFRESTRU NODDI ARDDANGOS

 

PRIF NODWEDDION Y DIGWYDDIAD

Select a page to copy this section to:

Select where in the level you want it inserted: