Skip to the page content

BOD YN BRESENNOL / Arddangosfa Cynnyrch

Prif Ddigwyddiad Caffael
Cyhoeddus Cymru

Arddangosfa Cynnyrch

Bydd yr Arddangosfa Cynnyrch yn Procurex Cymru 2020 yn rhoi cyfle i ymwelwyr gyfarfod cyflenwyr sydd ar y Fframwaith a rhai nad ydynt ar y Fframwaith sy’n dymuno gweithio gyda’r sector cyhoeddus yng Nghymru.  Ymysg y sectorau a fydd yn arddangos yn y digwyddiad hwn mae dodrefn, trafnidiaeth, cyfleustodau, TG, recriwtio a llawer mwy.

  • Dewch i ddarganfod cynnyrch newydd cyffrous, gwasanaethau arloesol a chyflenwyr effeithlon a pharod i addasu
  • Dewch i ddarganfod technolegau newydd i’ch helpu i arbed amser
  • Dewch i ddatblygu partneriaethau newydd
  • Dewch i rwydweithio â darparwyr atebion arloesol

P’un ai diddordeb mewn arddangos, noddi neu ymweld â Procurex Cymru 2020 sydd gennych chi, bydd aelod o’n tîm yn gallu eich helpu. Llenwch y ffurflen gysylltu a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y bo modd. Neu fe allwch chi gysylltu â ni gan ddefnyddio un o’r ffyrdd isod.

CYSYLLTU Â NI: 0845 270 7066 /  exhibitions@procurexwales.co.uk.

* Sylwch fod galwadau’n costio 2c y funud yn ogystal â thâl mynediad eich cwmni, sy’n amrywio rhwng darparwyr.

COFRESTRU ARDDANGOS NODDI

£6bn+

Cyfanswm y Gwariant Blynyddol

1100+

Penderfynwyr Allweddol

+180

Sefydliadau Prynu Unigryw

+80

Arddangoswyr

+30

Sesiynau Datblygu Sgiliau

PRIF NODWEDDION Y DIGWYDDIAD

Select a page to copy this section to:

Select where in the level you want it inserted: