Skip to the page content

CYSYLLTU Â NI

Prif Ddigwyddiad Caffael Cyhoeddus Cymru

Cysylltwch â Ni

P’un ai diddordeb mewn arddangos, noddi neu ymweld â Procurex Cymru 2020 sydd gennych chi, bydd aelod o’n tîm yn gallu eich helpu.

Llenwch y ffurflen gysylltu a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y bo modd. Neu fe allwch chi gysylltu â ni gan ddefnyddio un o’r ffyrdd isod.

*Sylwch fod galwadau’n costio 2c y funud yn ogystal â thâl mynediad eich cwmni, sy’n amrywio rhwng darparwyr.

 

Noddi sponsorship@procurexwales.co.uk
Arddangos exhibitions@procurexwales.co.uk

Enw Cyntaf *

Cyfenw *

Enw’r Sefydliad *

Cyfeiriad E-bost *

Maes Ymholi *

Eich Neges

Math o Sefydliad:

Select a page to copy this section to:

Select where in the level you want it inserted: