Skip to the page content

ARDDANGOS

Prif Ddigwyddiad Caffael Cyhoeddus Cymru

Eich Cyfle

Twf a chyfleoedd yw hanfodion Procurex Cymru 2020.

Mae Procurex Cymru yn rhoi cyfle i’ch cwmni ymgysylltu â phrynwyr a dylanwadwyr o ran o’r farchnad sy’n werth £6 biliwn.

Procurex Cymru yw’r cyfle gorau un i ymgysylltu â phrynwyr yn y sector hwn sy’n prysur dyfu, ac mae’n gyfle i chi gyflwyno eich cynnyrch a’ch atebion a thyfu eich cyfran o’r farchnad.

Cysylltwch â’n tîm heddiw i drafod eich anghenion. Anfonwch e-bost i exhibitions@procurexwales.co.uk  neu roi galwad i ni ar 0845 270 7066*.

*Sylwch fod galwadau’n costio 2c y funud yn ogystal â thâl mynediad eich cwmni, sy’n amrywio rhwng darparwyr.

 

Pam Arddangos?

Fel rhywun sy’n cyflenwi cynnyrch, gwasanaethau neu atebion arloesol sy’n arbed costau, dyma’r amser i chi ymgysylltu’n uniongyrchol â’r grŵp mwyaf o brynwyr caffael yng Nghymru mewn un lle, ar un diwrnod.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wella cydweithio a chyfleoedd y gadwyn gyflenwi ym maes caffael. Nawr, mwy nag erioed, mae angen i gyflenwyr fel chi ymgysylltu â sector cyhoeddus Cymru i wneud yn siŵr eich bod yn sicrhau eich cyfran o’r farchnad hon sy’n tyfu.

Mae arddangos yn Procurex Cymru – sy’n cael ei gefnogi’n swyddogol gan Lywodraeth Cymru ac NWSSP – yn rhoi cyfle unigryw i’ch sefydliad ymgysylltu’n uniongyrchol â chymuned brynu’r sector cyhoeddus ac yn rhoi mynediad uniongyrchol i chi at benderfynwyr allweddol ar draws y farchnad bwysig hon.

Allwch chi fforddio colli’r cyfle?

Gyda dros 1000 o benderfynwyr allweddol sy’n gweithio ym maes caffael yn y sector cyhoeddus yng Nghymru yn dod i ddigwyddiad Procurex Cymru Byw 2019, bydd cyflenwyr fframwaith a chyflenwyr nad ydynt ar y fframwaith yn cael y cyfle i hyrwyddo eu cynnyrch, atebion neu wasanaethau’n uniongyrchol i’r grŵp mwyaf o weithwyr proffesiynol ym maes caffael yng Nghymru.

 • Sefyll Allan – mae’n farchnad gystadleuol felly dewch i rywle lle bydd cannoedd o brynwyr yn eich gweld
 • Arddangos Arloesedd – mae prynwyr yn y sector cyhoeddus wrth eu bodd â busnesau sy’n gallu datrys eu problemau. Dewch i ddangos pa mor arloesol ydych chi, wyneb yn wyneb, i’r cysylltiadau cywir
 • Gwybod eich Marchnad – mae siarad â chwsmeriaid yn rhoi dealltwriaeth a deallusrwydd werthfawr i chi, a fydd yn eich rhoi gam ar y blaen i’ch cystadleuwyr
 • Mantais Gystadleuol – oherwydd mai nifer cyfyngedig o leoedd arddangos sydd ar gael, os yw eich busnes chi’n arddangos, ni fydd llawer o’ch cystadleuwyr yn gwneud hynny
 • Effeithiol, Wedi’i Dargedu, Llwyddiannus – un digwyddiad, un diwrnod, enillion mwyaf posib: gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y gwerth gorau o’ch gwariant marchnata drwy ganolbwyntio ar fanteision amlwg a pharhau

£6bn+

Cyfanswm y Gwariant Blynyddol

1100+

Penderfynwyr Allweddol

+180

Sefydliadau Prynu Unigryw

+80

Arddangoswyr

+30

Sesiynau Datblygu Sgiliau

Procurex Cymru – Proffil y Gynulleidfa

Llwytho i Lawr Nawr

Pecyn Arddangos Aur

£4500 + vat

 • Pecyn Arddangos Aur – stondin gragen 5mx3m gan gynnwys astell dywydd
 • Pecyn celfi – 2 x golau l/v 50 watt, 1 x soced 500 watt, 2 x gadair, 1 x bwrdd hirsgwar
 • 4 x tocyn arddangoswyr ‘mynediad i bopeth’, gan gynnwys arlwyo
 • Logo corfforaethol, proffil corfforaethol 50 gair a chysylltiad uniongyrchol â’ch hafan ar wefan y digwyddiad
 • Copi o’r rhestr o gynadleddwyr wedi’i darparu ar ôl y digwyddiad (rheini sydd wedi optio i mewn yn unig) – yn cynnwys enw’r cynadleddwr, y sefydliad a theitl y swydd (pdf)

Ymholi

Pecyn Arddangos Arian

£3900 + vat

 • Pecyn Arddangos Arian – stondin gragen 4mx2m gan gynnwys astell dywydd
 • Pecyn celfi – 2 x golau l/v 50 watt, 1 x soced 500 watt, 2 x gadair, 1 x bwrdd hirsgwar
 • 3 x tocyn arddangoswyr ‘mynediad i bopeth’, gan gynnwys arlwyo
 • Logo corfforaethol, proffil corfforaethol 50 gair a chysylltiad uniongyrchol â’ch hafan ar wefan y digwyddiad
 • Copi o’r rhestr o gynadleddwyr wedi’i darparu ar ôl y digwyddiad (rheini sydd wedi optio i mewn yn unig) – yn cynnwys enw’r cynadleddwr, y sefydliad a theitl y swydd (pdf)

Ymholi

Pecyn Arddangos Efydd

£3300 + vat

 • Pecyn Arddangos Efydd – stondin gragen 3mx2m gan gynnwys astell dywydd
 • Pecyn celfi – 2 x golau l/v 50 watt, 1 x soced 500 watt, 2 x gadair, 1 x bwrdd hirsgwar
 • 2 x tocyn arddangoswyr ‘mynediad i bopeth’, gan gynnwys arlwyo
 • Logo corfforaethol, proffil corfforaethol 50 gair a chysylltiad uniongyrchol â’ch hafan ar wefan y digwyddiad
 • Copi o’r rhestr o gynadleddwyr wedi’i darparu ar ôl y digwyddiad (rheini sydd wedi optio i mewn yn unig) – yn cynnwys enw’r cynadleddwr, y sefydliad a theitl y swydd (pdf)

Ymholi

Pecyn Arddangos i Fusnesau Bach

£2500 + vat

 • Pecyn Arddangos i Fusnesau Bach – stondin gragen 2mx2m gan gynnwys astell dywydd
 • Pecyn celfi – 2 x golau l/v 50 watt, 1 x soced 500 watt, 2 x gadair, 1 x bwrdd hirsgwar
 • 2 x tocyn arddangoswyr ‘mynediad i bopeth’, gan gynnwys arlwyo
 • Logo corfforaethol, proffil corfforaethol 50 gair a chysylltiad uniongyrchol â’ch hafan ar wefan y digwyddiad
 • Copi o’r rhestr o gynadleddwyr wedi’i darparu ar ôl y digwyddiad (rheini sydd wedi optio i mewn yn unig) – yn cynnwys enw’r cynadleddwr, y sefydliad a theitl y swydd (pdf)

Ymholi

Procurex Cymru 2020 Cynllun llawr

Llwytho i Lawr Nawr

Select a page to copy this section to:

Select where in the level you want it inserted: