Skip to the page content

Dathlu Rhagoriaeth ym maes Caffael Cyhoeddus

Gwobrau GO Cymru 2019/20

Gwobrau Rhagoriaeth ym maes Caffael Cyhoeddus yng Nghymru – Cyfleoedd y Llywodraeth (GO) 2019/2020 yn prysur agosáu.

Cynhelir Gwobrau GO Cymru 2019/20 yng Ngwesty’r Mercure yng Nghaerdydd ar 18 Mawrth 2020, noson Procurex Cymru. Mae’r gwobrau’n cydnabod cyflawniadau’r rheini sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i economi Cymru.

Boed chi’n gyflenwr neu’n brynwr i’r sector cyhoeddus, mae’r Gwobrau’n gyfle gwych i ddathlu rhagoriaeth ym maes caffael, i gael cipolwg ar yr arferion gorau ac i gwrdd â gweithwyr proffesiynol eraill ym maes caffael yng nghyfle rhwydweithio’r flwyddyn. Gwobrau GO Cymru yw uchafbwynt mawreddog Gŵyl Gaffael Cymru a byddant yn gweld dros 300 o gynadleddwyr o gymuned caffael cyhoeddus Cymru’n mynd benben i ennill Gwobr GO uchel ei bri.

Mwy o Wybodaeth

Cyfleoedd i Noddi

Mae noddi Gwobrau GO Cymru’n sicrhau bod eich brand yn cael ei hyrwyddo’n helaeth, yn sicrhau enillion gwych ar fuddsoddiad, ac yn darparu llwyfan rhwydweithio ardderchog gyda chyfle prin i ymgysylltu’n uniongyrchol ag arweinwyr ym maes caffael cyhoeddus yng Nghymru. Uchafbwynt y nawdd yw Cinio tei du mawreddog y Gwobrau yng Ngwesty’r Mercure, Caerdydd ar 18 Mawrth 2020.

Ffoniwch ni heddiw i drafod y cyfleoedd i noddi sy’n dal ar gael yng Ngwobrau GO Cymru – 0845 270 7066

Select a page to copy this section to:

Select where in the level you want it inserted: