Skip to the page content

ARENA'R SIARADWYR GWADD

Prif Ddigwyddiad Caffael Cyhoeddus Cymru

ARENA’R SIARADWYR GWADD

Bydd Arena’r Siaradwyr Gwadd yn Procurex Cymru 2019 yn dod â llunwyr polisïau ac arweinwyr meddwl ynghyd i gyflwyno eu safbwyntiau ar dirwedd bresennol caffael yn y sector cyhoeddus yng Nghymru, a dyfodol y dirwedd honno.

Cewch glywed gan arbenigwyr blaenllaw a fydd yn trafod y polisïau diweddaraf sy’n effeithio ar rolau prynu yn y sector cyhoeddus.

Caiff cynnwys ac amseroedd agenda Arena’r Prif Siaradwyr eu rhyddhau maes o law.

COFRESTRU ARDDANGOS NODDI

Select a page to copy this section to:

Select where in the level you want it inserted: