Skip to the page content

Parthau Rhwydweithio a Chydweithio

Prif Ddigwyddiad Caffael
Cyhoeddus Cymru

PARTHAU RHWYDWEITHIO A CHYDWEITHIO

Mae Parthau Rhwydweithio a Chydweithio Procurex Cymru yn gyfle ardderchog i gyfarfod a thrafod cyfleoedd rhwng prynwyr a chyflenwyr, rhannu’r arferion gorau, ehangu eich gwybodaeth a chreu cysylltiadau newydd ymysg cyfoedion.

  • Pafiliwn Caffael Llywodraeth Cymru– Yn Procurex Cymru 2020, bydd Llywodraeth Cymru a sefydliadau caffael blaenllaw yn dod at ei gilydd mewn ardal bwrpasol yng nghalon yr arddangosfa.
  • Pafiliwn Caffael NWSSP– Bydd Pafiliwn Caffael NWSSP yn gyfle unigryw i gynadleddwyr ymgysylltu â phersonél allweddol i ganfod sut gallai sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus a phreifat elwa ar ddatblygu perthnasoedd gweithio newydd a’r rhai sy’n bodoli eisoes ag NWSSP.
  • Ewch i Barth Cymorth Busnes Cymrulle bydd gennym dîm pwrpasol o gynghorwyr wrth law i roi gwybodaeth, arweiniad a chymorth i chi, gan gynnwys cyngor ar gofrestru ar GwerthwchiGymru a’i ddefnyddio.
  • Cewch weld cynnyrch a gwasanaethau arloesol yn yr Arddangosfa Cynnyrch
  • Byddwch yn gallu cael cyngor arbenigol yn yr Hwb Ymgysylltu a Chymorth yn y Farchnad

COFRESTRU ARDDANGOS NODDI

£6bn+

Cyfanswm y Gwariant Blynyddol

1100+

Penderfynwyr Allweddol

+180

Sefydliadau Prynu Unigryw

+80

Arddangoswyr

+30

Sesiynau Datblygu Sgiliau

PRIF NODWEDDION Y DIGWYDDIAD

Select a page to copy this section to:

Select where in the level you want it inserted: