Skip to the page content

BOD YN BRESENNOL / Pafiliwn Caffael Llywodraeth Cymru

Prif Ddigwyddiad Caffael Cyhoeddus Cymru

Pafiliwn Caffael Llywodraeth Cymru

Yn Procurex Cymru 2020, bydd Llywodraeth Cymru a sefydliadau caffael blaenllaw yn dod at ei gilydd mewn ardal bwrpasol yng nghalon yr arddangosfa.

Bydd Pafiliwn Caffael Llywodraeth Cymru yn gyfle i brynwyr a chyflenwyr fframwaith, y rhai sy’n bodoli eisoes a’r rhai sy’n gobeithio ymuno, ymgysylltu â’r rheini sy’n datblygu polisïau ac yn creu contractau fframwaith o fewn sectorau ac yn genedlaethol. Dyma gyfle penigamp i brynwyr ac i gyflenwyr ddeall pa fframweithiau mae modd ymuno â nhw a phrynu ganddynt.

Ymunwch â chymuned gaffael Cymru yn Procurex Cymru 2019 i feithrin perthnasoedd newydd a chyfarfod cyfoedion a chyd-weithwyr.

COFRESTRU ARDDANGO NODDI

£6bn+

Cyfanswm y Gwariant Blynyddol

1100+

Penderfynwyr Allweddol

+180

Sefydliadau Prynu Unigryw

+80

Arddangoswyr

+30

Sesiynau Datblygu Sgiliau

PRIF NODWEDDION Y DIGWYDDIAD

Select a page to copy this section to:

Select where in the level you want it inserted: