Skip to the page content

Pafiliwn Caffael NWSSP

Prif Ddigwyddiad Caffael Cyhoeddus Cymru

Pafiliwn Caffael NWSSP

Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (NWSSP) yn sefydliad pwrpasol sy’n cefnogi cyrff statudol GIG Cymru drwy ddarparu amrywiaeth gynhwysfawr o wasanaethau a swyddogaethau cefnogi, sydd o ansawdd uchel ac yn canolbwyntio ar gwsmeriaid, a hynny ar ben darparu cyngor a chymorth proffesiynol i Lywodraeth Cymru.

Mae Gwasanaethau Caffael NWSSP yn darparu gwasanaeth Caffael i Dalu (P2P) cyflawn a phroffesiynol sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid i GIG Cymru drwy swyddogaethau Cyrchu Categorïau, Caffael Lleol Rheng Flaen, Cyfrifon Taladwy ac eAlluogi. Proseswyd 652,000 o archebion gan NWSSP yn 2016 – 2017 – cyfanswm o £932m.

Bydd Pafiliwn Caffael NWSSP yn gyfle unigryw i gynadleddwyr ymgysylltu â phersonél allweddol i ganfod sut gallai sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus a phreifat elwa ar ddatblygu perthnasoedd gweithio newydd a’r rhai sy’n bodoli eisoes ag NWSSP.

COFRESTRU ARDDANGOS  NODDI

£6bn+

Cyfanswm y Gwariant Blynyddol

1100+

Penderfynwyr Allweddol

+180

Sefydliadau Prynu Unigryw

+80

Arddangoswyr

+30

Sesiynau Datblygu Sgiliau

PRIF NODWEDDION Y DIGWYDDIAD

Select a page to copy this section to:

Select where in the level you want it inserted: