Skip to the page content

Parth GIG Cymru

Prif Ddigwyddiad Caffael Cyhoeddus Cymru

Parth GIG Cymru 

Mae Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (NWSSP) yn sefydliad pwrpasol sy’n cefnogi cyrff statudol GIG Cymru drwy ddarparu amrywiaeth gynhwysfawr o wasanaethau a swyddogaethau cefnogi, sydd o ansawdd uchel ac yn canolbwyntio ar gwsmeriaid, a hynny ar ben darparu cyngor a chymorth proffesiynol i Lywodraeth Cymru.

Eleni, rydym yn falch o gael cynnal cyfres o sesiynau gweithdy ym Mharth Academi GIG Cymru yn Procurex Cymru. Mae’r sesiynau’n cynnwys:

Datblygiadau Cynaliadwy yn GIG Cymru
Cydweithio Traws-sector yn y Gwasanaethau Trafnidiaeth
Hybu Arloesi a Thwf Economaidd yng Nghymru
Cydweithio Traws-sector ym maes Comisiynu, a Gwella Profiad y Claf
Arloesedd ym maes Darparu Gwasanaeth Trafnidiaeth
Caffael yn Seiliedig ar Werthoedd yn GIG Cymru

Select a page to copy this section to:

Select where in the level you want it inserted: