Skip to the page content

Academi Sgiliau Caffael

Prif Ddigwyddiad Caffael
Cyhoeddus Cymru

ACADEMI SGILIAU CAFFAEL

Mae Procurex Cymru yn falch o gyflwyno elfen newydd ar gyfer 2020, sef yr Academi Sgiliau Caffael – cyfres o barthau ar thema caffael a fydd yn ymwneud â materion allweddol a phynciau cyfredol uchel eu proffil. Maen nhw oll wedi’u hardystio ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus. Mae’r Academi Sgiliau Caffael yn cael ei chyflwyno gan y Gwasanaeth Cyngor a Chymorth Caffel (PASS).

Bydd Parthau’r Academi Sgiliau Caffael yn cynnig hyfforddiant arbenigol ar amrywiaeth o bynciau allweddol, a sesiynau ar thema i brynwyr ac i gyflenwyr.

Sesiynau sy’n canolbwyntio ar brynwyr

Ymysg y sesiynau a fydd yn cael eu darparu fydd Technegau Gwerthuso, Rheoli Contractau ac Ysgrifennu Manylebau, gan ymwneud â materion allweddol ar draws amrywiaeth o bynciau caffael fel Modelau Gwerthuso Amgen, Diwydrwydd Dyladwy a Chynllunio ar gyfer Newid.

Sesiynau sy’n canolbwyntio ar gyflenwyr

Bydd y Parth Cymorth Cynigion yn darparu amrywiaeth o bynciau sy’n gysylltiedig â Chymorth gyda Chynigion, gan gynnwys Deall Gwerth Ychwanegol ac Awgrymiadau ar gyfer Gwella eich Cynnig.

Pam dod i’r digwyddiad

Bydd dod i’r Academi Sgiliau Caffael yn Procurex Cymru yn caniatáu i chi gynyddu eich cyfleoedd datblygu gyrfa drwy wella eich sgiliau mewn meysydd allweddol sy’n gysylltiedig â chaffael yn y sector cyhoeddus. Gyda dros 30 o sesiynau i ddewis o’u plith ar y diwrnod, bydd y parthau rhyngweithiol hyn yn siop un stop i unrhyw un sy’n dymuno gwella ei wybodaeth am gaffael. Mae’r sesiynau am ddim ac mae POB UN wedi’i hardystio ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus ac yn cyfrif tuag at Statws Siartredig CIPS.

Gwybodaeth am PASS

PASS yw’r darparwyr gwasanaethau dibynadwy ar gyfer rhai o’r arddangosfeydd a chynadleddau mwyaf llwyddiannus ac effeithiol yn y sector caffael. Mae’n darparu hyfforddiant arbenigol a datblygiad proffesiynol parhaus i brynwyr ac i gyflenwyr ar hyd a lled y gymuned gaffael. Mae eu hymgynghorwyr yn meddu ar dros 30 mlynedd o brofiad yn y maes hwn – sy’n golygu mai nhw yw’r dewis delfrydol i gyflenwi ystod lawn o bynciau addysgol yn Procurex Cymru.

Select a page to copy this section to:

Select where in the level you want it inserted: