Skip to the page content

Parth Cymorth Cynigion

Prif Ddigwyddiad Caffael Cyhoeddus Cymru

Parth Cymorth Cynigion

Efallai nad oes gennych chi fawr o brofiad o wneud cynnig, neu efallai bod gennych chi lawer, serch hynny, faint ydych chi’n ei ddeall mewn gwirionedd am y broses a’r hyn mae’r prynwr yn chwilio amdano?

Ydych chi’n gwybod bod y sector cyhoeddus yn symud tuag at gostio cylch bywyd a sicrhau bod y fanyleb yn ystyried materion, ar wahân i bris yn unig? Ydych chi’n gallu dehongli manyleb i ganfod beth yn union mae’r prynwr yn chwilio amdano, neu ydych chi’n treulio llawer o amser yn ymateb ond heb fod yn llwyddiannus?

Bydd y sesiynau yn y Parth Cymorth Cynigion yn edrych ar faterion allweddol gan gynnwys Yr Hyn Mae’r Prynwr yn Chwilio Amdano mewn Gwirionedd, Awgrymiadau ar gyfer Gwella eich Cynnig ac Eich Hawliau ar Stop.

Agenda

Select a page to copy this section to:

Select where in the level you want it inserted: