Skip to the page content

Parth Rheoli Contractau

Prif Ddigwyddiad Caffael Cyhoeddus Cymru

Parth Rheoli Contractau

Mae Rheoli Contractau yn ddisgyblaeth sy’n cefnogi cynifer o elfennau caffael eraill, o ddatblygu cysylltiadau cryf gyda chontractwyr i adrodd ar y pethau sydd i’w cyflawni yn eich contract, serch hynny mae nifer o elfennau mae angen eu datblygu i gefnogi’r broses a’ch contractau.

Fel yr hyb y mae newid, risg, rheoli prosiectau, galw a rheoli categorïau i gyd yn dibynnu, mae’n bwysig rhoi dulliau rheoli contractau da ar waith yn gywir.

Fodd bynnag, mae rheoli contractau yn ymdrin ag amrywiaeth eang o themâu, ac mae’r ffordd y maen nhw’n cael eu rhoi ar waith yn gwella’r broses.

Mae’r parth hwn yn ymdrin â nifer o’r materion hyn, gan gynnwys Diwydrwydd Dyladwy, Rheoli Newid a Chynllunio Strategaeth Ymadael.

Agenda

Select a page to copy this section to:

Select where in the level you want it inserted: