Skip to the page content

Procurex Cymru- Cymerwch Rhan

Procurex Cymru- Cymerwch Rhan

Procurex Cymru yw’r llwyfan delfrydol ar gyfer unrhyw sefydliad sy’n awyddus i werthu i farchnad sector cyhoeddus Cymru, sy’n werth £6bn+ y flwyddyn.

Gweld y Llyfryn Gwerthiant
Gweld cynllun y llawr
Holi Heddiw

Cyfle i greu cysylltiadau gwerthu newydd a chysylltu â’ch cwsmeriaid presennol

Cynyddu ymwybyddiaeth o’ch brand a’ch mantais gystadleuol gyda sector cyhoeddus Cymru

Cwrdd â phrynwyr o bob maes yn y sector cyhoeddus – Llywodraeth Leol a Chanolog, Iechyd, Addysg, Tai a Gwasanaethau Brys

Rhwydweithio â mwy na 1100 o’r cynadleddwyr sy’n bresennol

Arddangos cynhyrchion neu atebion arloesol sy’n arbed costau i helpu marchnad y sector cyhoeddus yn yr Alban

Ffordd effeithlon o wneud busnes – Prynwyr yn dod atoch chi, arbed oriau o deithio a chyfarfodydd

£6bn+

Cyfanswm y Gwariant Blynyddol

1100+

Penderfynwyr Allweddol

+180

Sefydliadau Prynu Unigryw

+80

Arddangoswyr

+30

Sesiynau Datblygu Sgiliau

Cyfleoedd Coddi ac Arddangos

Mae Procurex Cymru yn cynnig pecynnau noddi ac arddangos sydd wedi cael eu dylunio i gynnig cyfleoedd i fusnesau o bob maint sy’n awyddus i gael effaith fawr o ran brandio cyn y digwyddiad ac ar y diwrnod ei hun. Ffoniwch ein tîm nawr i drafod eich gofynion neu llwythwch y llyfryn gwerthiant i lawr er mwyn bwrw golwg ar y manylion a’r prisiau sy’n gysylltiedig â phob pecyn.

Gweld y Llyfryn Gwerthiant
Holi Heddiw

Select a page to copy this section to:

Select where in the level you want it inserted: