Skip to the page content

NODDI

Prif Ddigwyddiad Caffael Cyhoeddus Cymru

Eich Cyfle

Twf a chyfleoedd yw hanfodion Procurex Cymru.

Mae Procurex Cymru yn rhoi cyfle i’ch cwmni ymgysylltu â phrynwyr a dylanwadwyr o ran o’r farchnad sy’n werth £6 biliwn.

Procurex Cymru yw’r cyfle gorau un i ymgysylltu â phrynwyr yn y sector hwn sy’n prysur dyfu, ac mae’n gyfle i chi gyflwyno eich cynnyrch a’ch atebion a thyfu eich cyfran o’r farchnad.

Cysylltwch â’n tîm heddiw i drafod eich anghenion. Anfonwch e-bost i exhibitions@bipsolutions.com   neu roi galwad i ni ar 0845 270 7066*.

*Sylwch fod galwadau’n costio 2c y funud yn ogystal â thâl mynediad eich cwmni, sy’n amrywio rhwng darparwyr.

 

 

Pam Noddi?

Fel un o noddwyr y digwyddiad, byddwch yn elwa ar safle blaenllaw i’ch brand, safle yng nghanol y llawr i’ch stondin, slotiau siarad y mae mawr alw amdanynt, marchnata cyn y digwyddiad a llawer mwy.

Bydd eich atebion busnes clyfar ac arloesol sy’n arbed costau, wedi’u cyflwyno’n effeithiol i’r gynulleidfa brynu gywir, yn eich helpu i wneud argraff gadarnhaol a thyfu eich cyfran o’r farchnad sector cyhoeddus fuddiol hon. Mae ennill contractau newydd yn y sector cyhoeddus yn sicrhau incwm rheolaidd i’ch cwmni ac yn helpu i sbarduno twf busnes cynaliadwy.

Gallwch chi hyrwyddo eich brand, hysbysu eich busnes i’r rheini sy’n bwysig, meithrin perthnasoedd gwerthfawr â phrynwyr, ac ennill dealltwriaeth o’r farchnad sy’n arwain at fantais gystadleuol barhaol.

I gyd mewn un diwrnod, mewn un lle: Procurex Cymru 2020

Bydd noddi digwyddiad Procurex Cymru yn cynnig manteision a buddion sylweddol i’ch sefydliad, gan gysoni eich brand â Llywodraeth Cymru ac NWSSP a sicrhau bod eich brand yn cael yr effaith fwyaf bosib drwy’r dulliau canlynol:

 • Marchnata cyn y digwyddiad
 • Sylw helaeth i’ch brand drwy gydol y dydd
 • Lleoliad blaenllaw i’ch stondin ar y diwrnod wrth ymyl Llywodraeth Cymru/NWSSP
 • Cynhyrchu cyfleoedd o ansawdd
 • Arddangos cynnyrch ac atebion i gynulleidfa caffael sydd â diddordeb
 • Adeiladu ar berthnasoedd sy’n bodoli eisoes â phrynwyr allweddol a chreu rhai newydd

£6bn+

Cyfanswm y Gwariant Blynyddol

1100+

Penderfynwyr Allweddol

+180

Sefydliadau Prynu Unigryw

+80

Arddangoswyr

+30

Sesiynau Datblygu Sgiliau

Procurex Cymru – Proffil y Gynulleidfa

Llwytho i Lawr Nawr

Prif Noddwr Platinwm

£10000 + vat - Limited to: 2

 • Pecyn Arddangos Aur Blaenaf – stondin gragen 5mx3m gan gynnwys astell dywydd
 • Pecyn celfi – 2 x golau l/v 50 watt, 1 x soced 500 watt, 2 x gadair, 1 x bwrdd hirsgwar
 • Slot siarad 1 x 20 munud ar bwnc y cytunir arno yn un o’r prif ardaloedd siarad
 • 6 x tocyn arddangoswyr ‘mynediad i bopeth’, gan gynnwys arlwyo
 • Apwyntiad un-i-un 15 munud â phrynwr
 • Brandio corfforaethol mewn safle blaenllaw ar wefan y digwyddiad
 • Logo corfforaethol, proffil corfforaethol 50 gair a chysylltiad uniongyrchol â’ch hafan ar wefan y digwyddiad
 • Cael eich cynnwys mewn cylchlythyr ar ôl y digwyddiad i bawb a oedd yn bresennol
 • Brandio corfforaethol ar sleidiau dal cyflwyniad
 • Brandio corfforaethol ar 2 arwydd dros dro mewn lleoliad blaenllaw yn y digwyddiad
 • Copi o’r rhestr o gynadleddwyr wedi’i darparu ar ôl y digwyddiad (rheini sydd wedi optio i mewn yn unig) – yn cynnwys enw’r cynadleddwr, y sefydliad a theitl y swydd (pdf)
 • Deunydd darllen AC eitem hyrwyddo mewn bag cynadleddwyr (i’w ddarparu gan y noddwr)

Ymholi

Noddwr Arbennig Seiberddiogelwch Procurex Cymru

£8000 + vat - Limited to: 1

 • Pecyn Arddangos Aur – stondin gragen 5mx3m gan gynnwys astell dywydd
 • Pecyn celfi – 2 x golau l/v 50 watt, 1 x soced 500 watt, 2 x gadair, 1 x bwrdd hirsgwar
 • 1 cyflwyniad astudiaeth achos am 20 munud ar seiberddiogelwch yn un o’r parthau hyfforddi penodol
 • 6 tocyn arddangoswyr ‘mynediad i bopeth’, gan gynnwys arlwyo
 • Apwyntiad un-i-un 15 munud â phrynwr
 • Brandio corfforaethol mewn safle blaenllaw ar wefan y digwyddiad fel Noddwr Seiberddiogelwch swyddogol
 • Logo corfforaethol, proffil corfforaethol 50 gair a chysylltiad uniongyrchol â’ch hafan ar wefan y digwyddiad
 • Brandio corfforaethol ar sleidiau’r parth hyfforddi
 • Logo corfforaethol, proffil corfforaethol 50 gair a chysylltiad uniongyrchol â’ch hafan ar wefan y digwyddiad
 • Brandio corfforaethol ar sleidiau’r parth hyfforddi
 • Brandio corfforaethol ar 2 arwydd dros dro mewn lleoliad blaenllaw yn y digwyddiad
 • Copi o’r rhestr o gynadleddwyr wedi’i darparu ar ôl y digwyddiad (rheini sydd wedi optio i mewn yn unig) – yn cynnwys enw’r cynadleddwr, y sefydliad a theitl y swydd (pdf)
 • Deunydd darllen AC eitem hyrwyddo mewn bag cynadleddwyr (i’w ddarparu gan y noddwr)

Ymholi

Noddwr Aur

£9000 + vat

 • Pecyn Arddangos Aur – stondin gragen 5mx3m gan gynnwys astell dywydd
 • Pecyn celfi – 2 x golau l/v 50 watt, 1 x soced 500 watt, 2 x gadair, 1 x bwrdd hirsgwar
 • 1 slot siarad 20 munud ar bwnc y cytunir arno mewn parth hyfforddi penodol
 • 4 tocyn arddangoswyr ‘mynediad i bopeth’, gan gynnwys arlwyo
 • Brandio corfforaethol mewn safle blaenllaw ar wefan y digwyddiad
 • Logo corfforaethol, proffil corfforaethol 50 gair a chysylltiad uniongyrchol â’ch hafan ar wefan y digwyddiad
 • Brandio corfforaethol ar 2 arwydd dros dro mewn lleoliad blaenllaw yn y digwyddiad
 • Copi o’r rhestr o gynadleddwyr wedi’i darparu ar ôl y digwyddiad (rheini sydd wedi optio i mewn yn unig) – yn cynnwys enw’r cynadleddwr, y sefydliad a theitl y swydd (pdf)
 • Deunydd darllen AC eitem hyrwyddo mewn bag cynadleddwyr (i’w ddarparu gan y noddwr)

Ymholi

Noddwr Corfforaethol y Digwyddiad

£8500 + vat

(Yn ymgorffori Procurex Cymru a Gwobrau GO Cymru 2019)

 • Pecyn Arddangos Arian – stondin gragen 4mx2m gan gynnwys astell dywydd
 • 4 x tocyn arddangoswyr ‘mynediad i bopeth’, gan gynnwys arlwyo
 • Pecyn celfi – 2 x golau l/v 50 watt, 1 x soced 500 watt, 2 x gadair, 1 x bwrdd hirsgwar
 • Logo corfforaethol, proffil corfforaethol 50 gair a chysylltiad uniongyrchol â’ch hafan ar wefan y digwyddiad
 • Deunydd darllen mewn bag cynadleddwyr (i’w ddarparu gan y noddwr)
 • A hefyd: Cynnwys brand corfforaethol ar yr holl arwyddion diolch drwy gydol y dydd ac yna gyda’r nos
 • Uwch gynrychiolydd o’ch sefydliad yn cyhoeddi ac yn cyflwyno’r Wobr GO i enillydd y categori rydych chi’n ei noddi
 • Cynnwys enw a brand y cwmni ar holl ddeunyddiau’r gwobrau a noddir gan gynnwys tlysau (ar gyfer categorïau), tystysgrifau a phecynnau buddugwyr
 • Eich brand corfforaethol yn weladwy ar y safle yng Ngwobrau GO Cymru 2019/20
 • Brand ar yr holl ddeunyddiau cyfathrebu ar ôl y digwyddiad sy’n berthnasol i’r Wobr rydych chi’n ei noddi
 • Pecyn cyfryngau a fydd yn cynnwys delweddau a fideo o’r seremoni wobrwyo
 • 4 sedd yng nghinio Gwobrau GO Cymru 2019/20

Ymholi

Noddwr Cofrestru

£5500 + vat - Limited to: 1

 • Pecyn Arddangos Efydd – stondin gragen 3mx2m gan gynnwys astell dywydd
 • Pecyn celfi – 2 x golau l/v 50 watt, 1 x soced 500 watt, 2 x gadair, 1 x bwrdd hirsgwar
 • 4 x tocyn arddangoswyr ‘mynediad i bopeth’, gan gynnwys arlwyo
 • Brandio corfforaethol arbennig yn yr ardal gofrestru
 • Eich brandio corfforaethol ar baneli’r bwth cofrestru (paneli uchaf ac isaf)
 • Beiros cofrestru yn dangos eich brandio corfforaethol (i’w darparu gan y noddwr)
 • Logo corfforaethol, proffil corfforaethol 50 gair a chysylltiad uniongyrchol â’ch hafan ar wefan y digwyddiad
 • Copi o’r rhestr o gynadleddwyr wedi’i darparu ar ôl y digwyddiad (rheini sydd wedi optio i mewn yn unig) – yn cynnwys enw’r cynadleddwr, y sefydliad a theitl y swydd (pdf)
 • Deunydd darllen mewn bag cynadleddwyr (i’w ddarparu gan y noddwr)

Ymholi

Noddwr laniardiau

£5000 + vat - Limited to: 1

 • Pecyn Arddangos Efydd – stondin gragen 3mx2m gan gynnwys astell dywydd
 • Pecyn celfi – 2 x golau l/v 50 watt, 1 x soced 500 watt, 2 x gadair, 1 x bwrdd hirsgwar
 • 4 x tocyn arddangoswyr ‘mynediad i bopeth’, gan gynnwys arlwyo
 • Logo corfforaethol un lliw i’w ychwanegu at ddyluniad laniardiau’r digwyddiad
 • Logo corfforaethol, proffil corfforaethol 50 gair a chysylltiad uniongyrchol â’ch hafan ar wefan y digwyddiad
 • Copi o’r rhestr o gynadleddwyr wedi’i darparu ar ôl y digwyddiad (rheini sydd wedi optio i mewn yn unig) – yn cynnwys enw’r cynadleddwr, y sefydliad a theitl y swydd (pdf)
 • Deunydd darllen mewn bag cynadleddwyr (i’w ddarparu gan y noddwr)

Ymholi

Noddwr Bag y Cynadleddwyr

£5000 + vat - Limited to: 1

 • Pecyn Arddangos Efydd – stondin gragen 3mx2m gan gynnwys astell dywydd
 • Pecyn celfi – 2 x golau l/v 50 watt, 1 x soced 500 watt, 2 x gadair, 1 x bwrdd hirsgwar
 • 4 x tocyn arddangoswyr ‘mynediad i bopeth’, gan gynnwys arlwyo
 • Logo corfforaethol un lliw i’w ychwanegu at ddyluniad bag cynrychiolwyr y digwyddiad
 • Logo corfforaethol, proffil corfforaethol 50 gair a chysylltiad uniongyrchol â’ch hafan ar wefan y digwyddiad
 • Deunydd darllen mewn bag cynadleddwyr (i’w ddarparu gan y noddwr)
 • Copi o’r rhestr o gynadleddwyr wedi’i darparu ar ôl y digwyddiad (rheini sydd wedi optio i mewn yn unig) – yn cynnwys enw’r cynadleddwr, y sefydliad a theitl y swydd (pdf)

Ymholi

Noddwr Parth Datblygu Sgiliau

£5000 + vat

 • Pecyn Arddangos Efydd – stondin 3mx2m gan gynnwys astell dywydd
 • Pecyn celfi – 2 x golau l/v 50 watt, 1 x soced 500 watt, 2 x gadair, 1 x bwrdd hirsgwar
 • 4 x tocyn arddangoswyr ‘mynediad i bopeth’, gan gynnwys arlwyo
 • Brandio corfforaethol arbennig ar un o Barthau Datblygu Sgiliau y digwyddiad
 • Brandio corfforaethol ar sleidiau cyflwyno’r Parth Datblygu Sgiliau
 • Brandio corfforaethol ar baneli mynediad y Parth Datblygu Sgiliau
 • Logo corfforaethol, proffil corfforaethol 50 gair a chysylltiad uniongyrchol â’ch hafan ar wefan y digwyddiad
 • Copi o’r rhestr o gynadleddwyr wedi’i darparu ar ôl y digwyddiad (rheini sydd wedi optio i mewn yn unig) – yn cynnwys enw’r cynadleddwr, y sefydliad a theitl y swydd (pdf)
 • Deunydd darllen mewn bag cynadleddwyr (i’w ddarparu gan y noddwr)

Ymholi

Noddwr Cynlluniwr Diwrnod

£4500 + vat - Limited to: 1

 • Pecyn Arddangos Efydd – stondin gragen 3mx2m gan gynnwys astell dywydd
 • Pecyn celfi – 2 x golau l/v 50 watt, 1 x soced 500 watt, 2 x gadair, 1 x bwrdd hirsgwar
 • 4 x tocyn arddangoswyr ‘mynediad i bopeth’, gan gynnwys arlwyo
 • Brandio corfforaethol arbennig ar y Cynlluniwr Diwrnod – i’w ddosbarthu i bawb a fydd yn bresennol ar y safle
 • Logo corfforaethol, proffil corfforaethol 50 gair a chysylltiad uniongyrchol â’ch hafan ar wefan y digwyddiad
 • Deunydd darllen mewn bag cynadleddwyr (i’w ddarparu gan y noddwr)
 • Copi o’r rhestr o gynadleddwyr wedi’i darparu ar ôl y digwyddiad (rheini sydd wedi optio i mewn yn unig) – yn cynnwys enw’r cynadleddwr, y sefydliad a theitl y swydd (pdf)

Ymholi

Procurex Cymru 2020 Cynllun llawr

Llwytho i Lawr Nawr

Select a page to copy this section to:

Select where in the level you want it inserted: