Skip to the page content

Prif Ddigwyddiad Caffael Cyhoeddus Cymru

Rhaglen Webinarau

Er mwyn helpu prynwyr a chyflenwyr ar draws y sector cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig, bydd Cyngor a Chefnogaeth ynghylch Caffael (PASS) – sef Partner Hyfforddi Procurex – yn creu ystod o adnoddau er mwyn helpu i oresgyn yr heriau: gan sicrhau eich bod yn gallu gweithio’n effeithiol, yn ymatebol ac yn gydymffurfiol mewn amgylchedd deinamig sy’n newid yn gyflym.

Gweler isod fanylion y webinarau sydd wedi’u trefnu dros yr wythnosau nesaf. Byddai Procurex yn falch iawn o gael eich cwmni yn y webinarau hyn – Tarwch olwg arnynt isod a chadw eich lle heddiw.

Webinarau i Brynwyr

COVID-19 – Datblygu Perthynas Gadarn gyda Chyflenwyr

Dydd Iau 4 Mehefin am 1100

Cofrestru ar gyfer y weminar hon

Ymwybyddiaeth Fasnachol

Dydd Llun 8 Mehefin am 1400

Cofrestru ar gyfer y weminar hon

COVID-19 – Rheoli Newid yn eich Contract

Dydd Iau 11 Mehefin am 1100

Cofrestru ar gyfer y weminar hon

Datblygu eich Achos Busnes

Dydd Llun 15 Mehefin am 1100

Cofrestru ar gyfer y weminar hon

COVID-19 – Modelau Gwerthuso Amgen

Dydd Iau 18 Mehefin am 1100

Cofrestru ar gyfer y weminar hon

Webinarau i Gyflenwyr

COVID-19: Pwysigrwydd Ymgysylltu â Phrynwyr

Dydd Mawrth 2 Mehefin am 1400

Cofrestru ar gyfer y weminar hon

Deall y broses ddethol

Dydd Gwener 5 Mehefin am 1100

Cofrestru ar gyfer y weminar hon

COVID-19 – Rhoi sylw i Faterion Cynaliadwy yn eich tendrau

Dydd Mawrth 9 Mehefin am 1100

Cofrestru ar gyfer y weminar hon

Cyflwyniad i Gaffael Cyhoeddus

Dydd Gwener 12 Mehefin am 1400

Cofrestru ar gyfer y webinar hwn

COVID-19 – Camgymeriadau Cyffredin wrth Dendro

Dydd Mawrth 16 Mehefin am 1100

Cofrestru ar gyfer y weminar hon

Eich Hawl i Herio

Dydd Gwener 19 Mehefin am 1100

Cofrestru ar gyfer y weminar hon

Select a page to copy this section to:

Select where in the level you want it inserted: