Skip to the page content

Prif Ddigwyddiad Caffael Cyhoeddus Cymru

Y Profiad Digidol


Bydd Ymgysylltiad Procurex Cymru yn cysylltu’r gymuned caffael a’r gadwyn gyflenwi drwy brofiad arloesol, sythweledol a rhyngweithiol ar y we.

Efallai fod hwn yn brofiad newydd i nifer ohonoch chi felly mae hi wedi bod yn hollbwysig sicrhau bod Ymgysylltiad Procurex Cymru yn hawdd ei ddefnyddio. Bydd hi’n hawdd i gyfranogwyr bori drwy gynnwys gwerthfawr, defnyddio offer sgwrsio i rwydweithio ag arddangoswyr a dewis a gwylio’r cyflwyniadau a’r sesiynau hyfforddi sydd o ddiddordeb i chi.

Mae Ymgysylltiad Procurex Cymru 2020 hefyd yn eich galluogi i ymuno â’n digwyddiad o unrhyw leoliad drwy eich cyfrifiadur, eich ffôn symudol neu ddyfais arall, gan sicrhau eich bod yn ymgysylltu â ni ble bynnag byddwch chi. Ac, ar ben hyn i gyd, os byddwch chi’n colli unrhyw beth, gallwch chi ddal i fyny rywbryd eto ar-alwad.

Y Rhith GynteddPan fydd pobl yn mewngofnodi i’r digwyddiad byddant yn mynd i gyntedd 3D sy’n eu harwain i adrannau gwahanol o’r digwyddiad ac yn rhoi mynediad hawdd i ardaloedd fel y Neuadd Arddangos, Arena’r Prif Siaradwyr, Parthau Hyfforddi a Rhwydweithio.

Arena’r Prif Siaradwyr a’r Parthau HyfforddiGwnewch eich hun yn gyfforddus i wylio a chymryd rhan yn sesiynau Prif Siaradwyr Ymgysylltiad Procurex Cymru, a fydd, fel bob tro, yn cynnwys llu o siaradwyr gwych o’r gymuned caffael a’r gadwyn gyflenwi yng Nghymru.

Gofynnwch gwestiwn i’r cyflwynwyr. Cymerwch ran mewn unrhyw bleidlais. Gwyliwch sesiynau rywbryd eto drwy’r cyfleuster ar-alwad os oeddech chi wedi’u methu.

Cysylltwch â’r rheini a fydd yn cymryd rhan drwy offer rhyngweithiol cyfoethog fel sgwrsio sain/fideo/testun, pleidleisiau, gweminarau, a fideos mewn amgylchedd sythweledol i ddechrau’r drafodaeth.

Select a page to copy this section to:

Select where in the level you want it inserted: